Prof. Dr. OĞUZHAN AYDEMİR NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Prof. Dr. OĞUZHAN AYDEMİR

T: (0282) 250 2833

M oguzhanaydemir@nku.edu.tr

W oguzhanaydemir.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İşletme
Ana Bilim Dalı:Muhasebe ve Finansman
Doktora
Üniversite: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İŞLETME (MUHASEBE VE FİNANSMAN)
Öğrenim Yılları: 2005
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: UNİVERSİTY OF NEW HAVEN (ABD)
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:MBA
Öğrenim Yılları: 1997
Tez:
Lisans
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İŞLETME FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İŞLETME
Öğrenim Yılları: 1987-1991
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Prof. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ / MUHASEBE VE FİNANSMAN ANABİLİM DALI
2015-
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ / MUHASEBE VE FİNANSMAN ANABİLİM DALI
2014-2015
Doç. Dr. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ / MUHASEBE VE FİNANSMAN ANABİLİM DALI
2010-2014
Yrd. Doç. Dr. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ / MUHASEBE VE FİNANSMAN ANABİLİM DALI
2006-2010
Öğr. Gör. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ / MUHASEBE VE FİNANSMAN ANABİLİM DALI
1999-2006
Araş. Gör. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ / MUHASEBE VE FİNANSMAN ANABİLİM DALI
1994-1999
İdari Görevler
Fakülte Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME- MUHASEBE VE FİNANSMAN
2016-2016
MYO/Yüksekokul Müdürü AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
BAYAT MESLEK YÜKSEKOKULU
2006-2007
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Muhasebe
Finansal Muhasebe
Mali Tablo Analizi
Yönetim ve Maliyet Muhasebesi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. AYDEMİR O., GENÇ E., Uluslararası Sermaye Hareketlerinin Belirleyicileri, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kapsamında Bir Analiz, Türkiye Örneği, Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, vol. 2, pp. 17-41, 2015.
Özgün Makale EBSCO Academic Search Complete, Open Academic Journals Index, Akademik Dizin, CiteFactor, Research Bible, ASOS, Scientific Indexing Services Erişim Linki
2. DEMİRTAŞ G., AYDEMİR O., Causal Relationship between Financial Development and International Trade: Evidence from Turkey, International Research Journal of Finance and Economics, pp. 36-47, 2014.
Özgün Makale EconLit, e-JEL, JEL on CD, EBSCO, ProQuest ABI/INFORM, SSRN, Elsevier Bibliographic Databases, Ulrich, Cabell´s Directory of Publishing Opportunities in Economics and Finance Erişim Linki
3. DEMİRHAN E., AYDEMİR O., İNKAYA A., The direction of causality between financial development and economic growth: Evidence from  Turkey, International Journal of Management, vol. 28, pp. 3-19, 2011.
Özgün Makale Human Resource Abstracts, Content Pages in Management, Current Contents Behaviorial Sciences, Statistical Theory and Methods Abstracts, Marketing and Management Abstracts, Cambridge Scientific Abstracts, PAIS International, IMID: Institute of Management International, Applied Social Science Index and Abstracts, Cabells Directory
4. AYDEMİR O., DEMİRHAN E., The Relationship between Stock Prices and Exchange Rates: Evidence from Turkey, International Research Journal of Finance and Economics, vol. 23, pp. 207-215, 2009.
Özgün Makale EconLit, e-JEL, JEL on CD, EBSCO, ProQuest ABI/INFORM, SSRN, Elsevier Bibliographic Databases, Ulrich, Cabell´s Directory of Publishing Opportunities in Economics and Finance
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. YENİGÜN T., AYDEMİR O., TMS/TFRS Uygulamalarının Oran Analizine Muhtemel Etkileri, Muhasebe ve Finansman Dergisi, ss. 63-79, 2015.
Özgün Makale TUBİTAK-ULAKBİM (Sosyal Bilimler Veri Tabanı), EBSCOhost (Business Source Complete), ASOSIndex ve Index Copernicus Erişim Linki
2. AYDEMİR O., Muhasebe Meslek Mensuplarının Karşılaştıkları Sorunlar Ve Beklentiler, Muhasebe ve Finansman Dergisi, ss. 71-84, 2015.
Özgün Makale TUBİTAK-ULAKBİM (Sosyal Bilimler Veri Tabanı), EBSCOhost (Business Source Complete), ASOSIndex, Index Copernicus Erişim Linki
3. AYDEMİR O., ÖGEL S., DEMİRTAŞ G., Hisse Senetleri Fiyatlarının Belirlenmesinde Finansal Oranların Rolü, Celal Bayar Üni. İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi, cilt 19, ss. 277-288, 2012.
Özgün Makale EconLit, EBSCO, ULAKBİM, ASOS, DOAJ
4. AYDEMİR O., ERKAN M., Merdiven Kayıt Yöntemi ve Günümüz Muhasebe Sistemi, Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, cilt 1, ss. 110-128, 2011.
Özgün Makale
5. Elitaş C., A. O., E. B. L., Çift Taraflı Kayıt Tekniğinin Bilin(mey)en Geçmişi, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi (MÖDAV), cilt 11, ss. 33-46, 2009.
Özgün Makale EBSCOHOST
6. Elitaş C., A. O., E. B. L., Muhasebe Açısından Kamu Güveni: Türk Ceza Kanunu´nun İncelenmesi, Mali Çözüm, cilt 93, ss. 29-43, 2009.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
7. Aydemir O., E. C., E. M., E. B. L., The Use of Stairs Method in Cost Accounting in the Ottoman State in 19th Century, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt 23, ss. 391-400, 2009.
Özgün Makale
8. Elitaş C., A. V., A. O., Yönetim Kurulu Yapısı, İşleyişi ve Performans İlişkisi: Ege Bölgesi Örneği, Muhasebe ve Finansman Dergisi, cilt 42, ss. 103-116, 2009.
Özgün Makale ULAKBİM, EBSCOhost, ASOS, Index Copernicus Erişim Linki
9. Çonkar K., K. C., A. O., E. B. L., Enerji Piyasalarında Risk Yönetim Başarısızlığı: Metallgesellschaft Örneği, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi (MÖDAV), cilt 11, ss. 19-38, 2009.
Özgün Makale EBSCOHOST
10. ERKAN M., ELİTAŞ C., AYDEMİR O., Osmanlı´da Vakıf Muhasebesi ve Lala Sinan Paşa Vakfı Muhasebe Örneği, Muhasebe ve Finansman Dergisi, cilt 41, ss. 208-220, 2009.
Özgün Makale ULAKBİM, EBSCOhost, ASOS, Index Copernicus Erişim Linki
11. AYDEMİR O., Hisse Senedi Getirileri ve Reel Sektör Arasındaki İlişki: Ampirik Bir Çalışma, Afyon Kocatepe Üniv. İİBF Dergisi, cilt 10, ss. 37-55, 2008.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
12. Kayahan C., A. O., A. B., Döviz Piyasalarında EWMA Modeli Kullanılarak Hesaplanan Volatilite Tahminlerinin Test Edilmesi, Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, cilt 10, ss. 503-522, 2008.
Özgün Makale Erişim Linki
13. Elitaş C., A. O., Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin Tekdüzen Hesap Planı Uygulamaları: İsviçre Örneği, Muhasebe ve Finansman Dergisi, cilt 39, ss. 92-100, 2008.
Özgün Makale ULAKBİM, EBSCOhost, ASOS, Index Copernicus Erişim Linki
14. Elitaş C., A. O., D. B. L., Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Tekdüzen Hesap Planı Açısından Bir Değerlendirme, Afyon Kocatepe Üniv. İİBF Dergisi, cilt 9, ss. 337-347, 2007.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
15. Elitaş C., A. O., D. B. L., Elektronik Ticaret ve Muhasebe Sistematiği, Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, cilt 7, ss. 195-210, 2007.
Özgün Makale Erişim Linki
16. ELİTAŞ C., ERKAN M., AYDEMİR O., Muhasebe Sistemleri ve Tekdüzen Hesap Planı Üzerine Teorik Bir Değerlendirme-I, Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, ss. 164-173, 2007.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
17. ELİTAŞ C., ERKAN M., AYDEMİR O., Muhasebe Sistemleri ve Tekdüzen Hesap Planı Üzerine Teorik Bir Değerlendirme-II”, Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, ss. 119-125, 2007.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. Aydemir O., Demirhan B., Handbook of Research on Global Enterprise Operations and Opportunities, Bölüm: The Relationship Between Stock Prices and Exchange Rates: Evidence From MENA Countries, Yayın Yeri: IGI Global, Editör: Mehdi Khosrow-Pour , 2017.
Bilimsel Kitap Erişim Linki
2. AYDEMİR O., ZEREN F., Handbook of Research on Global Enterprise Operations and Opportunities, Bölüm: The Impact of Foreign Direct Investment on CO2 Emission:Evidence From Selected G-20 Countries, Yayın Yeri: IGI Global, Editör: Mehdi Khosrow-Pour, 2017.
Bilimsel Kitap Erişim Linki
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. AYDEMİR O., İnşaat Muhasebesi, Bölüm: Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Faaliyetinde İlk Madde Malzeme Giderleri veMuhasebeleştirilmesi, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi, 2016.
Ders Kitabı
2. AYDEMİR O., İnşaat Muhasebesi, Bölüm: Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Faaliyetinde İşçilik Giderleri ve Muhasebeleştirilmesi, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi, 2016.
Ders Kitabı
3. AYDEMİR O., Proje Analizi ve Değerlendirme, Bölüm: Proje Finansmanı ve Bütçeleme, Yayın Yeri: Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Editör: Sağlam Necdet, Sevim Adnan, 2016.
Ders Kitabı
4. ERDOĞAN M., ELİTAŞ C., ERKAN M., AYDEMİR O., Muhasebe Hilelerinin Denetiminde Benford Yasası, Yayın Yeri: Gazi Kitabevi, 2014.
Bilimsel Kitap
5. Kula V., A. O., Finans Matematiği: SPK ve KPSS Soru Çözümlü Ticari ve Mali Matematik Uygulamaları, Yayın Yeri: Hermes Matbaacılık, 2013.
Ders Kitabı
6. AYDEMİR O., Uluslararası Finansal Yönetim II, Yayın Yeri: Nobel Akademik Yayıncılık, Editör: Doğukanlı Hatice, 2013.
Kitap Tercümesi
7. Aydemir O., E. M., KPSS Muhasebe, Yayın Yeri: Ekin Yayınevi, 2012.
Ders Kitabı
8. AYDEMİR O., Uluslararası Finansal Yönetim I, Yayın Yeri: Nobel Akademik Yayıncılık, Editör: Doğukanlı Hatice, 2012.
Kitap Tercümesi
9. ELİTAŞ C., GÜVEMLİ O., AYDEMİR O., ERKAN M., Özcan U., Oğuz M., Accounting Method Used by Ottomans for 500 Years: Stairs (Merdiban) Method, Yayın Yeri: Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2008.
Bilimsel Kitap
10. AYDEMİR O., Entelektüel Sermaye: Yeni Yaklaşımlar, Bölüm: Entelektüel Sermaye: Yeni Yaklaşımlar, Yayın Yeri: Gazi Kitabevi, 2008.
Bilimsel Kitap
11. ELİTAŞ C., güvemli o., AYDEMİR O., ERKAN M., özcan u., oğuz m., Osmanlı İmparatorluğu´nda 500 Yıl Boyunca Kullanılan Muhasebe Yöntemi: Merdiven Yöntemi, Yayın Yeri: Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2008.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. Toraman C., E. C., A. O., The Merdiban (Stairs) Accounting System and Comparison with Present Day Accounting Rules: An Example about Kitchen Expenditures in Otoman State, The 2nd Balkans and Middle East Countries Conference on Auditing and Accounting History (15.09.2010-18.09.2010).
Tam metin bildiri
2. Aydemir O., D. E., Hisse Senedi Getirisi ve Enflasyon İlişkisi: Ampirik Bir Çalışma, Uluslar arası Finans Sempozyumu 2008 (19.12.2008-19.12.2008).
Tam metin bildiri
3. Aydemir O., E. C., T. Y., H. M., Incentive Practices and Investment Project Organization in the Practice of Stairs Method in the Ottoman State, 12th World Congress of Accounting Historians (20.07.2008-24.07.2008).
Tam metin bildiri
4. Elitaş C., A. o., E. M., Y. T., The Double-Entry Accounting System-Before Luca Pacioli, 12th World Congress of Accounting Historians (20.07.2008-24.07.2008).
Tam metin bildiri
5. Ağca V., D. S., A. O., Some Selected Determinants on Entrepreneurial Performance of Countries: An Empirical Study, First International Conference on Management and Economics (28.03.2008-29.03.2008).
Tam metin bildiri
6. Aydemir O., E. C., D. E., Türkiye´de Yerel Banka Kredileri ve Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımların Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi, Uluslararası Finans Sempozyumu 2007 (14.12.2007-14.12.2007).
Tam metin bildiri
7. ERKAN M., ELİTAŞ C., AYDEMİR O., Özcan U., Accounting Practices of the Abbasids and a Sample Practice, The Balkan Countries’ 1st International Conference On Accounting and Auditing (08.03.2007-09.03.2007).
Tam metin bildiri
8. ERKAN M., ELİTAŞ C., AYDEMİR O., ÖZCAN U., Accounting System of the Ilhanians and a Sample Practice, The Balkan Countries’ 1st International Conference On Accounting and Auditing (08.03.2007-09.03.2007).
Tam metin bildiri
9. Erkan M., A. O., E. C., An Accounting System used Between 14th and 19th Centuries in the Middle East : The Merdiven (Stairs) Method, 11th World Congress of Accounting Historians (19.07.2006-22.07.2006).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. Aydemir O., D. G., D. B., Hisse Senedi Piyasasının Gelişiminde Makro Ekonomik Değişkenlerin Rolü: Panel Veri Analizi, 13.Ulusal Finans Sempozyumu (21.10.2009-24.10.2009).
Tam metin bildiri
2. Aydemir O., E. B. L., E. M., E. C., Hile Tespitinde Benford Kanunu: Afyonkarahisar İli Vergi Beyanları Üzerine Ampirik Bir Uygulama, 1.Ulusal Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk, Etik ve Sosyal Sorumluluk Konferansı (11.06.2009-14.06.2009).
Tam metin bildiri
Editörlükler
1. International Anatolian Academic Online Journal, Yayın Yeri: IAAOJ, Editör (01.09.2015-01.06.2016).
Ulusal Dergi Endekste taranmıyor
2. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yayın Yeri: Afyon Kocatepe Üniversitesi (01.07.2011-14.12.2012).
Ulusal Dergi ASOS Erişim Linki
Yayın Hakemlikleri
1. Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi (08.02.2017-), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi “EconLit Veri Tabanı”, “EBSCO Veri Tabanı”, “ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı" "Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS)", "Directory of Open Access Journals (DOAJ) Veri Tabanı", "Index Copernicus" "SOBİAD", "DergiPark" Erişim Linki
2. Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi (03.04.2016-05.04.2016), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi EconLit Veri Tabanı”, “EBSCO Veri Tabanı”, “ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı" "Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS)", "Directory of Open Access Journals (DOAJ) Veri Tabanı", "Index Copernicus" "SOBİAD" , "DergiPark"
3. CBU, İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi (01.12.2015-), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi EconLit Veri Tabanı, EBSCO Veri Tabanı, ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Directory of Open Access Journals (DOAJ) Veri Tabanı, Index Copernicus, DergiPark
4. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (01.06.2015-), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi Ulakbim, EBSCO Host, Scipio, Asos, Akademik Dizin, Arastirmax
5. Gaziantep University, Journal of Social Sciences (30.01.2015-), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi ULAKBİM national index, EBSCO Host database, Indexcopernius index, Akademia Sosyal Bilimler Indeksi
6. ASSAM Uuslararası Hakemli Dergi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi Index Copernicus, Research Bible, CiteFactor
7. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
8. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM), EBSCOhost, EBSCO Yayıncılık Tüm Siyaset Bilimi Endeksi,Index Islamicus, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index)
9. Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi “EconLit Veri Tabanı”, “EBSCO Veri Tabanı”, “ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı" "Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS)", "Directory of Open Access Journals (DOAJ) Veri Tabanı", "Index Copernicus" "SOBİAD", "DergiPark"
10. CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi ULAKBIM, DERGIPARK, CEEOL, SOBIAD, SCIPIO, TEI,ASOS, ISAM, AKADEMIK DIZIN and ARASTIRMAX.
11. CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi ULAKBIM, DERGIPARK, CEEOL, SOBIAD, SCIPIO, TEI,ASOS, ISAM, AKADEMIK DIZIN, ARASTIRMAX.
12. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:3.
Uluslararası Dergi EconLit, EBSCO, ULAKBİM Sosyal Bilimler, DergiPark, ASOS,DOAJ, Index Copernicus, ProQuest , SOBİAD
13. AÜSBF Dergisi (30.03.2016-05.04.2016), Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM), EBSCOhost, EBSCO Yayıncılık Tüm Siyaset Bilimi Endeksi, Index Islamicus, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index)
14. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi (14.03.2016-25.03.2016), Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi ÜBİTAK–ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, EBSCO-CEEAS (Central & Eastern European Academic Source)
Ulusal Projeler
1. Muhasebe Denetimi Açısından Hileli Vergi Beyanlarının Benford Kanununa Uyumluluğu:Afyonkarahisar İli Uygulaması, BAP, Araştırmacı.
2. Osmanlı İmparatorluğunda 500 Yıl Boyunca Kullanılan Muhasebe Yöntemi: Merdiven Yöntemi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı.
Üyelikler
Muhasebe ve Finans Tarihçileri Derneği (MUFTAD) Üyesi, Üye, 2010-2013.
Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği (MUFAD) Disiplin Kurulu Yedek Üyesi, Üye, 2010-.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
2 nd Balkans and Middle East Countries Conference on Auditing and Accounting History, Yer:İstanbul, Düzenleyenler:Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği (MUFAD), Balıkesir Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi, 15.09.2010-18.09.2010.
13. Ulusal Finans Sempozyumu, Yer:Afyonkarahisar, Düzenleyenler:Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F., 21.10.2009-24.10.2009.
Uluslararası Finans Sempozyumu 2008, Yer:Marmara Üniversitesi, Düzenleyenler:Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Y.O., 19.12.2008-19.12.2008.
12 th World Congress of Accounting Historians, Yer:Harbiye-İstanbul, Düzenleyenler:Marmara Üniversitesi, Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği (MUFAD) ve Afyon Kocatepe Üniversitesi, 20.07.2008-24.07.2008.
Uluslararası Finans Sempozyumu 2007, Yer:Marmara Üniversitesi, Düzenleyenler:Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, 14.12.2007-14.12.2007.
The Balkan Contries I. International Conference On Accounting And Auditing, Yer:Trakya Üniversitesi, Düzenleyenler:rakya Üniversitesi ve Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği (MUFAD), 08.03.2007-09.03.2007.
Eleventh World Congress of Accounting Historians, Yer:Nantes-France, Düzenleyenler:Accounting Historians, 19.07.2006-22.07.2006.